Davčne evidence, enostavno ter dvostavno knjigovodstvo

Samostojni podjetniki imajo na voljo več možnosti, kako lahko vodijo poslovne knjige. Lahko gre za vodenje knjig po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Program za knjigovodstvo lahko podjetnikom bistveno olajša tovrstno poslovanje. Podjetniki, ki imajo status normiranca, so oproščeni vodenja poslovnih knjig. Za namene poročanja tako uporabljajo le davčne evidence. Kako poteka enostavno knjigovodstvo? Za

Konkurenčna prednost v obliki intelektualne lastnine

Povsem enostavno je oceniti vrednost podjetja po tem, kakšne izdelke ima v prodaji in koliko ima zaloge. Enako velja za ugotavljanje zlorabe ali kraje izdelkov, prav tako enostavno pa vidimo, s katerimi izdelki podjetje prehiteva konkurenco. Če to velja za fizično lastnino, pa je pri intelektualni lastnini stvar precej drugačna. Še najbolj opazen element na

Registracija blagovne znamke za manjše podjetnike

Včasih se zdi, da so nekatere zadeve namenjene večjim podjetjem in korporacijam, manjši podjetniki pa o teh še nimajo kaj skrbeti. Pogosto je tako tudi pri zaščiti intelektualne lastnine. Manjši podjetniki se načeloma posvečajo svojemu delu in osnovnim opravilom, povezanim z vodenjem podjetja, medtem ko opravke, kot so patentiranje, registracija blagovne znamke, zaščita avtorskih pravic

Zaščita blagovne znamke podjetnike ščiti pred marsičim

Pravi in uspešni podjetniki morajo misliti na marsikaj, da je njihovo poslovanje dobro ali pa kar najboljše. Med storitvami, ki jih je dobro opraviti, je tudi zaščita blagovne znamke. Ta je v velikih primerih, kar nujna, saj jim tako narekuje tudi njihova konkurenca, ki je pa ni malo. Zaščita blagovne znake in njena cena? Ko

Verižna kompenzacija – sestavljen posel s področja prava

Verižna kompenzacija je torej sestavljen pravni posel, s katerim se stranke s pomočjo organizatorja med seboj dogovorijo, da bodo kompenzirale medsebojne terjatve v zaključeni krožni verigi z namenom, da obveznosti prenehajo brez nepotrebnega denarnega toka. Organizator si je dolžan prizadevati, da organizira zaključeno verigo strank, katerih obveznosti se lahko medsebojno krožno kompenzirajo in stranke povabiti

Kaj je intelektualna lastnina in kako jo zaščititi

Sodobni poslovneži se večinoma zavedajo, da njihovim podjetjem vrednosti ne dajejo le izdelki in materiali, temveč tudi oziroma v nekaterih primerih predvsem ideje, izumi, rešitve in podobno. S tem, ko so postali takšni produkti človeškega mišljenja glavno gonilo gospodarstva na mnogih področjih, se je pojavila potreba po zaščiti intelektualne lastnine. To je pravna zaščita, ki

Blagovna znamka predstavlja srce podjetja

Blagovna znamka  je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe (vključno z

Intelektualno lastnino vedno povezujemo s pravicami

S pojmom intelektualna lastnina se ponavadi srečamo v času študija, predvsem če nas študij vsebuje pravne predmete. S pojmom se srečamo pa bolj podrobno takrat, kadar smo sami del tega. Sami pa smo del tega, če nam uspe kaj izumiti, postaviti na novo … Definicija intelektualne lastnine Intelektualna lastnina je vrsta lastnine, ki izvira iz

Zaščita prednosti pred konkurenco

Sodobni prosti trg je velika priložnost za mnoge podjetnike, ki si želijo s svojo ponudbo prislužiti svoj delež dobička od potrošnikov. In prav to, da lahko priložnost prostega trga izkoristi vsak, ima za podjetnike tudi manj ugodne posledice – konkurenco. Kako pridobiti prednost pred konkurenco in to tudi zaščititi? V mnogih primerih bo odlična možnost

Registracija znamke

Blagovna znamka brez dvoma predstavlja srčiko vsakega dobro delujočega podjetja. Z njo lahko podjetje uspešno promovira svoj ugled, kakovostno blago ali storitve, stanovitnost ipd. Poglavitni cilj h kateremu stremi je zagotovo prepoznavnost. Kaj je blagovna znamka? Blagovna znamka sodi med pravice industrijske lastnine. S to pravico se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki