Za lažje poslovanje izkoristite odkup dolga

Vsak podjetnik si želi poenostaviti svoje obveznosti, zato je odkup dolga lahko zelo dobra ideja. V poštev pride predvsem pri tistih, ki delajo z večjim številom strank, morda imajo s temi pogosto tudi težave. V vsakem primeru je treba v to delo vložiti veliko časa in truda. Upravljanje terjatev ni plačano, krade čas in energijo, ki bi ju sicer namenili za opravljanje svoje dejavnosti. Zato se želimo izogniti nepotrebnim obremenitvam, s premišljeno strategijo na tem področju pa lahko močno zmanjšamo tudi tveganja in stroške pri poslovanju.

To nam omogočajo možnosti za odkup terjatev, saj se na ta način izognemo mnogim opravilom, s katerimi se moramo sicer sami ukvarjati. Ne gre nujno za univerzalno rešitev, bodo pa mnoga podjetja gotovo prepoznala velik potencial, ki ga ima odkup dolga.

Kakšne možnosti ponuja odkup dolga?

Delo s terjatvami lahko uredimo na različne načine, lahko pa se mu povsem izognemo, če za to najdemo kakšnega drugega izvajalca. Je pa veliko odvisno od tega, s kakšnimi terjatvami imamo opravka, zato imamo različne možnosti za odkup dolga. Ločimo jih lahko na različne načine oziroma se osredotočamo na različne lastnosti, gotovo pa moramo omeniti predvsem dve vrsti:

  • Odkup zapadlih terjatev
  • Odkup nezapadlih terjatev

Tu se pojavljajo velike razlike, pa tudi različne rešitve, ki jih imamo na voljo, če iščemo ponudbo za odkup dolga.

Odkup dolga pri zapadlih terjatvah

Najbolj značilen je bržkone odkup zapadlih terjatev. V tem primeru imamo opravka z zamudami pri plačilih, nekatera podjetja svojih računov sploh ne morejo plačati ali pa na plačilo čakamo že zelo dolgo časa. V tem primeru se pogosto izkaže, da bo treba že v opominjanje vložiti veliko časa in dela, kaj šele, da bi se sami ukvarjali z izterjavo. Zato je bolj pametno, da upravljanje terjatev prepustimo strokovnjakom, to pa storimo tako, da terjatve preprosto prodamo.

Na ta način nam odkup dolga prinaša nekaj denarja, torej se ne bo treba sprijazniti z izgubo, tudi če so računi že zapadli in od kupcev ne moremo pričakovati plačila. Seveda nam ponudba za odkup zapadlih terjatev ne prinaša visokih izkupičkov, ceno določajo različni faktorji, kot je starost računa, plačilna sposobnost dolžnika, znesek za plačilo … V nekaterih primerih lahko dobimo kakšnih 80 ali 90 odstotkov zneska, a za bolj problematične izterjave so značilni bistveno nižji izkupički. Gotovo pa na ta način prihranimo veliko časa in truda, pa tudi stroškov.

Odkup dolga pri nezapadlih terjatvah

Terjatve je možno prodati tudi pred datumom zapadlosti. V tem primeru pričakujemo skoraj celoten znesek z računa, sploh če poslujemo z zanesljivimi kupci. Takšna rešitev je idealna v primeru, da želimo hitro do denarja, hkrati pa bi radi dolžnikom ponudili ugodne plačilne pogoje. S prodajo terjatev znesek hitro dobimo, ne da bi vplivali na dobre odnose s kupci. Zato se tovrsten odkup dolga pogosto uporablja tudi pri rednem poslovanju uspešnih podjetij, ki želijo imeti stalno dostopna likvidna sredstva ter se nočejo obremenjevati z upravljanjem terjatev. Na tem področju najdemo zelo prepričljivo ponudbo za praktično vsako podjetje.