arrows-1229853_1920

Koliko stane registracija slovenske blagovne znamke?

Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije* znaša 100 evrov, za vsak nadaljnji razred pa še 20 evrov. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 evrov, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 evrov.

Skupni minimalni stroški za registracijo slovenske znamke znašajo torej 250 evrov.

*primeri razredov: razred št. 25: Oblačila, obutev, pokrivala; razred št. 33: Alkoholne pijače (razen piva); razred št. 34: Tobak, proizvodi za kadilce, vžigalice.

Kaj pa registracija blagovne znamke v tujini?

Registracija znamke v tujini je možna za področje Evropske Unije in za posamezne tretje države.

1. Evropska prijava znamke. Prijava se vloži pri uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Cena za registracijo evropske znamke z enim razredom blaga in storitev znaša 850 EUR, za dva razreda 900 EUR, za vsak nadaljnji razred pa se doplača 150 EUR. Tako registrirana intelektualna lastnina velja na celotnem območju Evropske unije.

2. Mednarodna prijava po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in njegovem protokolu. Na osnovi registracije ali že same prijave za slovensko znamko ali EU znamko je mogoče registrirati znamko v več kot 80 državah. Prijavitelj vloži prijavo na ustreznem obrazcu pri slovenskem uradu in plača ustrezne pristojbine.

3. Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države. Za registracijo znamke v državah, ki niso podpisnice Madridskega sporazuma oiroma protokola, lahko prijavitelj postopek izvede le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države.

Za več informacij o registraciji blagovne znamke pokličite na 030 708 807 ali oddajte povpraševanje spodaj:

Ime in priimek*:
Vaš e-poštni naslov*:
Vaš GSM:
Podjetje (če ga imate):