Obračun prispevkov zasebnika v računovodskem programu

Poslovni in računovodski program v oblaku nudi funkcijo za enostaven obračun prispevkov zasebnika. Zaradi poenostavljenega obračunavanja po korakih lahko obrazec odda podjetnik sam. Prav tako pa je poenostavljeno tudi uvažanje obrazca v spletno banko, zato da lahko podjetnik izvrši plačilo s točnimi podatki, vključujoč sklice za posamezen prispevek.

Ta funkcija programa za račune je namenjena vsem zasebnikom, tako tistim samostojnim podjetnikom s polno dejavnostjo in samostojnim podjetnikom s popoldansko dejavnostjo, pri čemer program pripravi ustrezen obrazec za pavšalne prispevke. Zasebniki, ki so zaposleni iz dejavnosti, obračunavajo dajatve za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, osnovno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo ter dajatve iz naslova zaposlovanja.

Obračun prispevkov s pripravo obrazca OPSVZ

Spletni program za vodenje poslovni knjig omogoča nastavitve in določene samodejne funkcije pri obračunavanju mesečnih dajatev za zasebnike. Tako sistem v oblaku pripravi vse potrebne obrazce za oddajo na spletni portal eDavki. Med njimi je tudi glavni obrazec OPSVZ, ki ga je mogoče v eDavke neposredno oddati iz programa.

Datoteko obrazca OPSVZ v obliki XML formata je mogoče tudi izvoziti in shraniti na računalnik ter kasneje oddati oziroma uvoziti v eDavke. Ta del lahko opravi zasebnik sam. Računovodja pa ima olajšano delo s knjiženjem dajatev, saj se prispevki samodejno poknjižijo na temeljnico in v glavno knjigo. Pri tem je mogoče konte ustrezno nastaviti.

Obračun prispevkov s pripravo plačilnih nalogov

Računovodski program v oblaku nudi tudi funkcijo za enostavno in hitro pripravo plačilnega naloga glede na obračunske podatke na oddanem OPSVZ obrazcu. Le z nekaj kliki je mogoče ustvariti plačilni nalog za uvoz v spletno banko. Plačilne naloge lahko podjetnik tudi natisne, saj program pripravi datoteko v ustreznem formatu za tisk.

Hkrati pa je plačilo dajatev preko spletne banke mnogo hitrejše, saj zasebniku ni potrebno vedno znova preverjati sklicev za posamezen prispevek. Program za račune namreč pripravi ustrezen sklic za plačilo posamezne dajatve v skladu z zakonodajo.

E računovodstvo – ažurno spreminjanje obračunskih podatkov

Nekateri obračunski podatki se vsak mesec spreminjajo. Tako je potrebno spremeniti višino povprečne plače za predpretekli mesec glede na mesec obračuna, število delovnih ur in praznikov ter najvišji neobdavčeni znesek za prehrano in prevoz na delo.

Spletni program za vodenje poslovnih knjig olajšuje delo, saj so za obračun prispevkov vedno na voljo ažurni in točni podatki. Tako spreminjajočih se obračunskih podatkov ni potrebno iskati v drugih virih in jih nato ročno vpisovati v sistem.