Sedež podjetja ni vedno na naslovu delovnega mesta

Običajno pričakujemo, da bo sedež podjetja tam, kjer ima podjetje svojo poslovno zgradbo oziroma delovno mesto. Za večino podjetij, ki imajo svoje prostore, to velja, še zdaleč pa to ni nujno. Poleg tega imamo pogosto opraviti s podjetji, ki preprosto nimajo svoje poslovne stavbe, morda niti nimajo pisarne ali kakšnega posebnega delovnega mesta. V tem primeru imamo opravka z različnimi naslovi, ki imajo vsak svojo vlogo.

Pomembno je, da ločujemo različne naslove, ki jih pri poslovanju uporabljamo. Povsem možno je, da bo bolje imeti sedež podjetja na drugem naslovu, ne tam, kjer imamo pisarno ali poslovalnico. Pravzaprav lahko včasih najdemo zelo elegantne rešitve, s katerimi nadgradimo svoje poslovanje celo s tem, da imamo ugoden naslov za sedež svojega podjetja.

Sedež podjetja lahko poljubno določimo

Kakšnih posebnih zahtev glede naslova za sedež podjetja pravzaprav ni. Še zdaleč za to ni potrebno, da smo lastnik oziroma najemnik stavbe na tem naslovu. Minimalna zahteva je ta, da lahko na tem naslovu sprejemamo pošto. V primeru, da stavba ni v naši lasti ali najemu, pa seveda potrebujemo tudi dovoljenje za uporabo. To v praksi pomeni, da lahko sedež podjetja prijavimo na poljubnem naslovu, če lahko zadostimo omenjenim zahtevam. Splača se pomisliti, v katerem primeru bi nam to koristilo.

Najbolje bodo to opcijo izkoristili tisti, ki želijo imeti sedež podjetja na ugodni oziroma ugledni lokaciji, čeprav imajo poslovne prostore kje drugje. To so podjetja, ki poslujejo kje zunaj večjih urbanih središč, a želijo biti dostopna v mestu, kjer se združuje največja koncentracija strank in partnerjev. Navsezadnje pa je lahko že naslov podjetja pomemben faktor pri vzdrževanju ugleda in konkurenčnega nastopa na trgu. Če imamo možnost imeti sedež na ugledni lokaciji, bomo veliko bolj suvereno nastopili pri svojem poslovanju.

Kako najti dober naslov za sedež podjetja?

Seveda ne moremo prijaviti sedeža podjetja kar na vsakem naslovu. Obstajajo pa rešitve, ki nam nudijo dosti fleksibilnosti in enostavne rešitve te vrste. Pogosto je možnost za prijavo sedeža podjetja na dobrem naslovu vključena v ponudbo za coworking. Lahko pa dobimo prav možnost za prijavo sedeža in prejemanje pošte na drugih naslovih, kar ponujajo v sklopu svoje ponudbe tisti, ki se ukvarjajo s podporo podjetnikom.

S funkcionalnega vidika sedež podjetja nima kakšne velike vloge, dokler lahko tam dobivamo pošto oziroma jo preusmerimo. Če izkoristimo storitev za prijavo sedeža podjetja na naslovu, ki ga nudijo izkušeni ponudniki teh storitev, se pošta običajno digitalizira in jo dobimo na svoj e-naslov, tako da to ni problem.

Sedež podjetja za samostojne podjetnike

Zelo dobrodošla je možnost določitve sedeža podjetja predvsem za samostojne podjetnike, ki ne želijo imeti sedeža na svojem domačem naslovu. Tako je veliko lažje vzpostaviti ugledno in konkurenčno podjetje. Te storitve so načeloma precej dostopne, tudi stroški so relativno nizki – za uporabo naslova in digitalizacijo pošte bo treba recimo plačati okoli 25 evrov na mesec.

Seveda lahko uporabimo tudi kak drug naslov, če imamo na voljo kakšne druge objekte za sedež podjetja. Tu imamo kar nekaj fleksibilnosti, da dosežemo najboljši končni rezultat.