Elektronski račun za brezpapirno poslovanje med podjetji

Elektronski račun vsebuje vse potrebne sestavine, ki so določene v zakonodaji, od klasične fakture v papirni obliki pa se razlikuje le v tem, da ga podjetje oziroma izdajatelj fakture izda in pošlje svojemu kupcu oziroma prejemniku fakture preko elektronskega kanala, najsi bo to elektronska pošta ali določen računovodski program.

E račun je namenjen vsem podjetjem, ki želijo digitalno optimizirati procese ter poslovati brezpapirno. Na drugi strani pa je izdajanje e faktur obvezno za vse organizacije, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, katerim dobavljajo blago ali prodajajo storitve. Med podjetji pa je posebej priljubljena uporaba BizBox spletnega portala, ki ga je mogoče integrirati z računovodskim programom.

Elektronski račun znižuje stroške poslovanja

Veliko prednost pri izdajanju e faktur predstavlja znižanje stroškov, kar se še posebej občuti v večjih podjetjih, kjer se s tem ukrepom zniža poraba papirja, kartuš s tonerjem, pisemskih ovojnic in poštnih znamk.

Velika podjetja, ki imajo večje število kupcev in odjemalcev lahko z brezpapirnim poslovanjem privarčujejo tudi na času, saj je izdane fakture v papirnati obliki potrebno natisniti, kuvertirati in poslati po pošti. Prav tako pa je tak način poslovanja tudi okolju prijazen in sledi trendu ekoloških rešitev.

Računovodski nadzor in avtomatizacija poslovanja

Če se organizacija odloči za brezpapirno poslovanje z izdajanjem e faktur, tedaj s tem pridobi večji nadzor nad morebitnimi nepravilnostmi in napakami, saj lahko v vsakem trenutku sledi procesu od pošiljanja do prevzemanja faktur. Ti digitalizirani procesi so tudi v večji meri avtomatizirani, saj programi nudijo ažurirane podatke, kot je na primer posodobljena baza strank, izračunavanje davka na dodano vrednost, datumi opravljene storitve in drugo.

Elektronski račun – podpis z digitalnim potrdilom

Brezpapirno poslovanje z e fakturami nudi večjo varnost kot pri poslovanju s klasičnimi računi, ki se lahko tudi izgubijo ali založijo nekje med fascikli in prejeto pošto. Vsaka e faktura je namreč digitalno podpisana z digitalnim potrdilom izbrane certifikatne agencije in zato shranjena na njihov strežnik.

Spletni program za izdajanje e faktur

Računovodski in poslovni Minimax program v oblaku je mogoče povezati z BizBox spletnim portalom, ki je primeren za brezpapirno poslovanje med podjetji. Integracija omogoča enostavno in pregledno pošiljanje e faktur, saj je elektronski račun mogoče izdati in poslati brez namestitve programske opreme.