Blagovna znamka predstavlja zelo pomemben del vsakega podjetja. Velik del poslovanja se namreč vrti prav okoli nje, pa najsi gre za majhno, srednje veliko ali zelo veliko podjetje. Učinkovita strategija razvoja blagovne znamke lahko močno izboljša prepoznavnost podjetja in mu ponudi precejšnjo konkurenčno prednost. Za začetek si poglejmo, kaj se pravzaprav skriva pod izrazom blagovna