Terjatve v podjetju lahko spremenimo v denar

Vsa podjetja, ki strankam omogočajo odloženi rok plačila, imajo verjetno tudi kup računov, ki jim rok plačila še ni zapadel. Hkrati te račune stranke še niso poravnale. Ko se enkrat nabere veliko takih računov ali gre za zelo visoke zneske, se lahko podjetje znajde v težavah.

Dejstvo je namreč, da prihodki od poslovanja pokrivajo tudi del odhodkov. Ostalo je seveda dobiček. Vendar je lahko problem ravno v tem, ker nimamo več svežega dotoka sredstev, zato ne moremo pokriti tekočih stroškov, ki se pri poslovanju pojavijo.

Lahko se torej zgodi, da gre podjetju v enem obdobju zelo dobro. Veliko izdelkov oziroma storitev proda. Vendar pa se problem pojavi v tem, da še ni dobil izplačil. Tore ne more vrniti denarja nazaj v podjetje in s tem izvajati tekočega poslovanja.

Kako nam pri tem pomaga faktoring?

Dobra novica je, da si lahko podjetje v teh primerih pomaga. Če ima seveda na zalogi terjatve, ki še niso zapadle v plačilo. Lahko se obrne na ustreznega ponudnika finančnih storitev, ki med drugim ponuja tudi faktoring. Najprej mora zbrati še neplačane račune, od katerih želi pridobiti denar.

Ponudnik bo preveril situacijo in se naknadno odločil, če bo šel v sodelovanje. Potem pride do podpisa pogodbe, pri čemer se definira pogoje, pod katerimi se ta sklepa. Ko je vse formalno izvedebo, potem pride v zelo kratkem roku tudi do izplačila denarja.

Denar se lahko na TRR podjetnika pojavi že v roku nekaj ur ali najkasneje v treh dneh. Tako si lahko reši finančne težave, hkrati pa se posveti tekočemu poslovanju. Terjatve preda v roke druge osebe in s tem področjem nima več težav.

Seveda podjetnik ne bo dobil celotnega zneska terjatev. Bo pa dobil veliko večino in sicer okoli 80 % zneska. Preostali del mu bo ponudnik nakazal, ko bodo stranke dejansko plačale. Seveda pa je treba odšteti tudi provizijo, ki se jo krije za samo storitev. Vendar gre za znesek, ki predstavlja le nekaj odstotkov storitve, kar je zelo ugodno.