Izterjava na lastno pest ali prek agencije, ki se profesionalno ukvarja s tem?

Včasih pri poslovanju ne gre vse tako, kot bi bilo treba in zato v podjetju lahko pride do težav. Eden takih primerov je, ko stranke za koriščenje določenih storitev podjetja oziroma za dobavljeno blago računa ne poravnajo pravočasno. V tem primeru podjetje ne dobi finančnih sredstev, ki jih je pričakovalo in to lahko sploh v začetnih fazah obstoja zelo zavre nadaljnji razvoj in načrte za razširitev poslovanja oziroma pokrivanja tekočih stroškov. Tudi če to, da podjetje od stranke ne dobi pravočasno zahtevanega izplačila, na poslovanje ne vpliva kaj dosti, pa je smotrno narediti vse, da se pride do zneska, ki podjetju pripada.

Postopki izterjave

Postopki, katerih cilj je od stranke dobiti nazaj denar, ki podjetju pripada, se imenujejo postopki izterjave. Izterjavo lahko v vašem imenu opravi tudi ekipa Achilles d.o.o. ali katero drugo podjetje, ki se s tem profesionalno ukvarja. Vseeno pa je vsaj na začetku smiselno, da se določenih korakov lotite sami. Ker je razlog za zamujeno izplačilo dostikrat v tem, da je stranka enostavno pozabila poravnati račun, je smiselno, da jo na dolg prijazno opomnite. To lahko storite tako, da stranko enostavno pokličete po telefonu. Na tak način vzpostavite oseben stik, jo prijazno opomnite na še neizplačan znesek in jo povprašate o razlogih po tem, zakaj še ni plačala. V večini primerov se bosta lahko sporazumeli o novem terminu, ki bo določen za izplačilo. Na taka način bo situacija rešena. Stranko lahko glede računa opomnite tudi v pisni obliki.

Včasih pa prijazna opozorila niso dovolj in ne obrodijo pričakovanih rezultatov. Izterjavo lahko v vašem imenu opravi tudi ekipa Achilles d.o.o., lahko pa se obrnete tudi na kakšno drugo agencijo, ki se ukvarja z izterjavo. V tem primeru v samo situacijo vpletete še tretjo osebo, s čimer stranki pokažete resnost svojih namenov. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izterjavo, znajo postopati v takih situacijah in uporabijo najbolj učinkovite metode. Pri tem do stranke vedno pristopijo na spoštljiv in korekten način. Kljub temu, da je nabor tovrstnih agencij velik pa izterjavo lahko v vašem imenu opravi tudi ekipa Achilles d.o.o., ki ima dolgoletne izkušnje na tem področju in je res vredna zaupanja.