Stroški registracije blagovne znamke v Sloveniji

Zaščita, ki jo prinaša registracija blagovne znamke, je v poslovnem svetu neprecenljiva, saj lahko znamka bistveno odloča o uspešnosti nastopa podjetja na trgu. En izmed glavnih pomislekov, ki se pojavljajo pri pridobivanju te zaščite, pa so stroški – registracija seveda ni brezplačna, temveč zahteva določeno finančno investicijo, ki lahko podjetje odvrne od namere. Predvsem samostojnim podjetnikom in manjšim podjetjem je strošek registracije znamke pogosto znatno breme, zato je vsekakor dobro, da se pri tehtanju razlogov za in proti ustavimo prav pri ceni.

Prijavna pristojbina

Prvi strošek, ki se pojavi pri registraciji znamke, je prijavna pristojbina. Višina te je odvisna od vrste znamke ter od števila klasifikacijskih razredov, v katerih želimo znamko zaščititi. Pri vrsti znamke izbiramo med individualno in kolektivno – prva terja prijavno pristojbino v višini 100 €, druga pa 250 €. Pristojbina v obeh primerih že vključuje do vključno tri klasifikacijske razrede. Za vsak nadaljnji razred, za katerega bi želeli zaščito, bo stal 20 € za individualno znamko oziroma 50 € za kolektivno znamko.

Pristojbina za registracijo znamke

Prijavna pristojbina je le strošek obdelave prijave znamke, medtem ko pristojbina za registracijo znamke zagotavlja dejansko registracijo in vzdrževanje znamke. Tudi ta pristojbina je odvisna od števila razredov, v katerih želite znamko registrirati, ni pa razlike med individualno in kolektivno znamko. Za tri razrede ali manj znaša pristojbina za registracijo 150 €, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 €.

Drugi stroški

Pri registraciji je nujno plačilo prijavne pristojbine ter pristojbine za registracijo. Blagovna znamka se torej lahko registrira za 250 €, če gre za individualno znamko z do tremi razredi klasifikacije, oziroma za višji znesek, če gre za kolektivno znamko in/ali znamko z več razredi. Drugih stroškov pri sami registraciji pri nas ni, je pa potrebno doplačilo za nekatere druge storitve – na primer za popravek klasifikacije, za ugovor na registracijo, za mednarodno registracijo …