Postopki in stroški registracije blagovne znamke

Blagovna znamka je ena izmed osnovnih vrst zaščite intelektualne lastnine. Ker je danes prav intelektualna lastnina med najpomembnejšimi sredstvi podjetij, so blagovne znamke zelo pogosto uporabljane – praktično vsako večje podjetje ima zaščiten logotip, prav tako imajo ločene znamke za svoje izdelke in storitve.

Glede na popularnost blagovnih znamk bi torej pričakovali, da je postopek registracije razmeroma enostaven ter cenovno ugoden. Je res tako?

Postopek za registracijo blagovne znamke

Registracija blagovne znamke se opravi na Uradu za intelektualno lastnino, ki skrbi za slovenske blagovne znamke, medtem ko bodo morali podjetniki, ki želijo biti deležni zaščite na širšem geografskem področju, registrirati znamko pri evropskem uradu ali drugje.

Postopek za registracijo slovenske znamke je res dokaj enostaven: začne se s prijavo, ki že vsebuje vse potrebne podatke in vsebine za znamko, ne sme pa manjkati niti prijavna pristojbina. Nato urad preveri, če prijava ustreza formalnim pogojem, ki omejujejo možnost registracije znamke. Če ni težav in je prijava sprejeta, urad od prijavitelja zahteva še plačilo pristojbine za registracijo, nato pa izda odločbo o registraciji znamke. Zdaj je znamka zaščitena za 10 let, po tem času pa je treba znamko podaljšati, kar opravimo s podobnim postopkom in plačilom enake pristojbine kot pri registraciji.

Jasno je, da kljub enostavnosti postopka registracija blagovne znamke terja nekaj stroškov. Že pri prijavi je treba plačati prijavno pristojbino, ob dejanski registraciji pa so stroški še bistveno bolj znatni. Točne številke so odvisne od primera – specifično od izbranega območja, kjer bo zaščita znamke veljala, ter od števila vrst izdelkov oziroma storitev, ki jih bo znamka pokrivala. V najcenejšem primeru vas bo registracija blagovne znamke za 10 let stala nekaj 100 €, kar je vsekakor nizek strošek, a znesek je lahko hitro bistveno večji, če želite uživati v zaščiti tudi zunaj meja Slovenije ali če želite, da znamka ščiti izdelke in storitve v različnih klasifikacijskih razredih.