Odstop terjatve naj ne bo v vašo škodo

Odstop terjatve je eden od priročnih finančnih mehanizmov, s katerimi naj bi si podjetja pomagala, da ne pride do likvidnostnih težav. Namenjena je tistim podjetjem, ki opravljajo dejavnost in izstavljajo račune, na teh pa so običajno večji zneski in daljši roki plačila.

Kaj predstavlja odstop terjatve?

Odstop terjatve, odkup terjatve ali faktoring so izrazi, ki se pri nas uporabljajo precej mešano, predstavljajo pa isto finančno storitev. Gre za enega od načinov financiranja podjetja s pomočjo prenosa terjatve na drugega upnika. Dolžnik torej ostaja isti, upnik pa se zamenja. Namesto, da bi naročnik plačal vam, plača podjetju, s katerim ste sklenili odstop terjatve. Vi dobite svoj delež od njega že pred tem – takrat, ko se račun izstavi.

Gre torej za obliko financiranja, pri kateri se finančno podjetje vključi kot neke vrste posrednik in premostitelj plačila. Ko izstavite račun, vam ga to podjetje poravna, vsoto pa zmanjša za svoj delež. To podjetja neto počaka, da faktura zapade in prejme celotno plačilo od dolžnika. Za to, da financira vaše podjetje v času do plačila, je seveda upravičeno do provizije.

Odstop terjatve je v razvitem poslovnem svetu nekaj povsem normalnega. Ne uporablja se ga pri slabih, temveč pri dobrih podjetjih. Če podjetje nima dobre bonitete, namreč nihče ne želi odkupiti terjatev do njega, saj ni zanesljivo, da bo račun poravnan. Kadar je podjetje dobro, pa težav ni. Originalnemu upniku se hitro pomaga.

In na kaj je treba paziti?

Vsekakor na to, da je v račun vključena dovolj visoka dodana vrednost, ki ne bo poskrbela le za pokrivanje stroškov, temveč tudi za dobiček. Če vam provizija “odžre” ves zaslužek, boste namreč precej tenko piskali, še huje pa je, če ste prisiljeni v odstop terjatve tako, da greste celo v minus in ne pokrijete niti stroškov. Vedno torej dobro preračunajte, ali je odstop terjatve primeren!