Registracija blagovne znamke

Vsako uspešno podjetje si želi zagotoviti dobro prepoznavnost v gospodarskem prometu. Ljudje smo vizualna bitja, zato nas kreativen in privlačen izgled zagotovo pritegne in na nas pusti vtis. Prav zato se čedalje več podjetnikov zaveda, da lahko dobra blagovna znamka pomembno vpliva na prepoznavnost in priljubljenost podjetja. Vanjo je potrebno vlagati in jo seveda tudi ustrezno zaščititi. Njeni zaščiti je namenjena registracija blagovne znamke.

Kaj pravzaprav je blagovna znamka?

Blagovna znamka  je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe ali kombinacije barv.

Kaj mora vsebovati prijava znamke?

Uspešna registracija blagovne znamke se začne s prijavo znamke z zahtevo za registracijo znamke. Vsebovati mora seznam proizvodov oziroma storitev v dveh izvodih, v katerem so proizvodi in storitve razdeljeni skladno z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev. Poleg tega mora prikazati znak v črno-beli tehniki v petih izvodih , v primeru, da gre za znak v barvi pa prikaz znaka v barvi v petih izvodih. Vključen mora biti tudi pravilnik o kolektivni znamki, če se zahteva registracija kolektivne znamke. Če se zahteva varstvo zvočnega znaka, je potreben njegov grafični prikaz. Manjkati seveda ne sme potrdilo o plačilu predpisane prijavne pristojbine in pa pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku.

Koliko stane registracija slovenske blagovne znamke?

Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije* znaša 100 evrov, za vsak nadaljnji razred pa še 20 evrov. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 evrov, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 evrov.

Registracija blagovne znamke je brez dvoma pravi naslov za vsa podjetja, ki si želijo brezskrbno uporabljati svojo blagovno znamko, ne da bi jih skrbelo, da bo kdo kopiral njen izgled.