Zaščita blagovne znamke podjetnike ščiti pred marsičim

Pravi in uspešni podjetniki morajo misliti na marsikaj, da je njihovo poslovanje dobro ali pa kar najboljše. Med storitvami, ki jih je dobro opraviti, je tudi zaščita blagovne znamke. Ta je v velikih primerih, kar nujna, saj jim tako narekuje tudi njihova konkurenca, ki je pa ni malo.

Zaščita blagovne znake in njena cena?

Ko se podjetniki torej odločijo, da bodo svojo blagovno znamko tudi zaščitili, se zavedajo dejstva, da bodo morali za ta postopek odšteti kar nekaj denarja. Seveda je strošek odvisen od tega, ali gre za registracijo slovenske blagovne znamke ali pa za zaščito blagovne znake v tujini. Podatke o cenah tovrstne storitve lahko dandanes najdemo že na spletu. Tako lahko zelo hitro vidimo, da na primer minimalna pristojbina za registracijo slovenske znamke znaša 250 evrov.

V nadaljevanju sledi zanimanje, kako poteka postopek pri zaščiti ali registraciji blagovne znamke. Tovrstna registracija oziroma zaščita vključuje štiri izjemno pomembne korake. Prvi korak je namenjen preverbi. To pomeni, ali je znamko v prvi vrsti sploh možno registrirati. Torej, ali vsebuje vse pogoje za registracijo in predvsem, ali je sploh še prosta, kar pomeni, ali slučajno ne obstaja že kaka enaka ali podobna znamka. Ko je prvi korak uspešno preverjen in opravljen, sledi drugi, ki narekuje sprejem odločitve. To pomeni, na katerem območju oziroma v kateri državi se bo znamka sploh zaščitila oziroma registrirala. Pri tretjem koraku je v ospredju sprejem odločitve, katero blago oziroma storitve bo določena znamka varovala. In še zadnji korak, ki je izjemno pomemben: priprava in tudi vložitev prijave za registracijo znamke.

Ko to opravimo, vemo, da smo svoje podjetje zaščitili predvsem pred svojo konkurenco, ki je pa seveda ni malo. Predvsem zaradi tega smo se tudi lotili tovrstne zaščite.

Čeprav smo torej ugotovili, da je registracija blagovne znamke dokaj drag postopek, se bo kaj kmalu izkazalo, kako prav smo ravnali. S tem smo namreč zaščitili predvsem svojo intelektualno lastnino pred konkurenco. Sedaj imamo pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih proizvodov ali storitev.

V zaključku lahko trdimo, da blagovna znamka oziroma zaščita blagovne znamke izjemno poveča možnost za preživetje podjetja na dolgi rok, kar pa je tudi bistvenega pomena za vsakega podjetnika oziroma za vsako podjetje ali družbo posebej. Podjetje s tem pridobi tudi kredibilnost, ki je izrednega pomena za uspešno poslovanje na dolgi rok. To nam lahko potrdijo tudi podjetja, ki imajo s tem izkušnje. Prav vsa nam namreč priporočajo, da je to skorajda nujno storiti, če želimo izstopiti iz povprečja.