Preudarno investiranje v dolgoročne naložbe

Investiranje v dolgoročne naložbe morda ni tako razburljivo, vendar pa prinaša manj tveganj in bolj stabilne donose kot vlaganje sredstev v kratkoročne naložbe. Kratkoročne investicije v delnice in različne sklade lahko prinašajo velike donose, ko pa sredstva vzamete iz sklada, vam ostane kapital, ki ga boste vložili v naslednjo tvegano naložbo, ki pa morda ne bo tako uspešna.

Dobri vlagatelji vedo, da so trgi lahko nestanovitni, zato svoj denar velikokrat vložijo v strukturirano in urejeno dolgoročno naložbo, ki bo ostala v portfelju in hkrati skozi čas začela večati svojo vrednost. Pri tem je tudi pomembno, da vlagatelj ve, do kdaj naložbo pustiti v portfelju in kdaj je najboljši čas za izplačilo sredstev. Izdelava portfelja dolgoročnih naložb je eden od načinov, kako lahko finančno napredujete in dosežete svoje dolgoročne cilje.

Kdaj je pravi čas za izplačilo naložbenih sredstev?

Pri investicijah velikokrat ni mogoče napovedati najboljšega časa za izplačilo sredstev, saj je težko predvideti vse tržne spremenljivke, ki se hitro spreminjajo. Zato je investiranje v dolgoročne naložbe smiselno takrat, ko si zastavite določen naložbeni cilj in se ga skozi čas tudi držite.

To lahko pomeni, da si izplačate sredstva takrat, ko vaši zaslužki dosežejo določene zastavljene cilje oziroma donosi podvojijo vaš začetni kapital. Dvig sredstev pa lahko opravite tudi na določen datum, na primer, ko se boste upokojili ali pa ob nakupu novega avtomobila ali plačila za izobraževanje.

Dolgoročno investiranje ustvarja donose z obrestmi

Ena največjih prednosti dolgoročnega vlaganja je možnost večjih donosov z obrestnimi merami oziroma obrestmi. Tako vlagatelji vsako leto prejemajo donose, ki z obrestmi višajo začetno naložbo. Tako lahko z nadaljnjim vlaganjem že prisluženih obresti večajo svoj kapital in razpršijo svoj portfelj. Dober primer takšnih naložb je tudi vlaganje sredstev v zavarovana posojila na platformah za množično investiranje, kjer vlagatelj ustvarja skoraj deset odstotne donose na letni ravni.

Dolgoročne investicije so manj obdavčene

Nižja obdavčitev predstavlja še en pomemben razlog za dolgoročno investiranje. Z dolgoročnimi naložbami se tako lahko izognete visokim obdavčitvam. Na primer, če dvignete sredstva iz pokojninskega sklada po upokojitvi, ko vaš letni osebni dohodek zapade v nižjo dohodninsko lestvico, tedaj bodo morebitne rente iz vaših dolgoročnih naložb obdavčene po nižji stopnji. Obdavčitve dohodkov iz kapitala so izvzete iz dohodnine, a na drugi strani se noben vlagatelj ne  more izogniti obdavčitvam obresti, dividend in drugih dohodkov iz kapitala.