Klasični bančni depoziti z alternativnimi naložbami

Klasični depoziti so znani kot naložbe, ki jih lahko najdemo med investicijskimi produkti bank. Značilnost depozitnih certifikatov je v tem, da vlagatelj veže sredstva na račun za vnaprej določeno obdobje. Daljše kot je obdobje vezave, višje so obresti na vložen denar. Sredstev pa ni mogoče dvigniti pred pretekom naložbenega obdobja.

Depozitni certifikati imajo dolgo zgodovino, zato so tudi precej dobro poznani. Predstavljajo razmeroma varne naložbe, pri tem pa nudijo tudi nižje donose. Banka sredstva vlaga v različne državne obveznice in druge naložbene možnosti, ki pa ne prinašajo velikih donosov. V zadnjih letih pa so se razvile investicijske možnosti, ki predstavljajo odlično alternativo depozitnim certifikatom. To so naložbe v zavarovana posojila, ki potekajo na spletnih platformah za medsebojno oziroma množično investiranje.

Depoziti in povprečni letni donosi

Bančni depozitni certifikati nudijo v povprečju 0,68 odstotka donosa na letni ravni. To pomeni, da se vložena sredstva zelo počasi plemenitijo, poleg tega pa investitor denarja ne more dvigniti konec leta, razen če je to posebej določeno v pogodbi. Največkrat se sredstva vežejo za nekaj let vnaprej.

Na drugi strani pa investicije v zavarovana posojila nudijo v povprečju 9,17 odstotka donosa na letni ravni. V primerjavi z depozitnimi certifikati te investicije prinašajo mnogo višje donose. Donosnost pa je odvisna tudi od tega, kakšna je bonitetna ocena posojilojemalca, ki zaprosi za kredit. Nižja kot je bonitetna ocena, višje so obrestne mere na posojilo in tako tudi možnosti za dober dodaten zaslužek.

Depoziti in plačilo stroškov za upravljanje s sredstvi

Banke pri vezavi denarja v depozitne certifikate ne zaračunajo vstopnih stroškov, izstopnih stroškov ter upravljavskih stroškov. Pri tem pa vlagateljem računajo stroške predčasne prekinitve, kar velja za vnaprej določeno obdobje vezave sredstev.

Nekster spletna platforma za medsebojno posojanje denarja pri investiranju v zavarovana posojila nudi brezplačno uporabo sistema oziroma platforme. Pri tem pa ne zaračunava nobenih stroškov, kot so vstopni, izstopni in letni upravljavski stroški ter stroški predčasne prekinitve.

Depoziti s stopnjo varnosti naložbe

Bančni depoziti veljajo za varne naložbe, saj za vložena sredstva do sto tisoč evrov jamči Banka Slovenije oziroma država. Investicije v zavarovana posojila so prav tako varne, saj za naložbe v razpršenem portfelju jamči priznana zavarovalnica, ki zavaruje kredite. Na drugi strani pa jamstvo nudi tudi spletna platforma, ki v primeru škode izplača preostalih deset odstotkov vezanih sredstev skupaj z obrestmi, ki so bile ustvarjene v naložbenem obdobju.