Pospešeni digitalizaciji v zadnjih letih težko uide še tako odločen podjetnik

Poslovanje se namreč neustavljivo seli na splet, za kar včasih poskrbijo tudi zakoni in predpisi, ki zahtevajo prilagoditve s strani podjetnikov. Uvedba davčnih blagajn in podobni ukrepi pomenijo, da je najlažje poslovati preko računalnika. To še posebej velja za uporabnike, ki se odločijo pomoč računalnika in interneta docela izkoristiti – tem priskoči na pomoč e blagajna, ki poslovanje še poenostavi in pohitri, saj prinaša kar nekaj dobrodošlih prednosti. Seveda povsem brez negativne strani ne gre – zahteva se določen finančni vložek, poskrbeti pa je treba tudi za primerno opremo.

Funkcionalnost eblagajne

Kot pri večini domislic, ki s predpono »e« ločujejo elektronsko od običajne verzije iste zadeve, gre tudi pri blagajnah in njihovih elektronskih različicah za podobne funkcionalnosti. E blagajna ima namreč enako nalogo kot fizična, le da deluje v računalniškem oblaku. Takšna blagajna skrbi predvsem za izdajanje računov, pri tem pa mora seveda slediti izdelkom in cenam ter drugim podatkom. Od uvedbe davčnih blagajn naprej je nujna funkcionalnost elektronske blagajne davčno potrjevanje računov – pri tem je treba seveda zagotoviti ustrezno opremo, predvsem neprekinjeno povezavo z internetom, medtem ko je tiskalnik potreben za tisk računov.

E blagajne imajo tudi napredne funkcionalnosti, ki ne zadostijo le zakonsko predpisanim obveznostim, temveč podjetnikom prinašajo še vrsto zelo koristnih funkcij. Omogočajo na primer enostavno generiranje preglednih poročil, analizo podatkov, spremljanje zalog in podobno – vse te funkcije lahko zelo koristijo podjetniku, ki želi spremljati svoje poslovanje in na podlagi teh podatkov zagotoviti poslovno rast svojega podjetja.

Cena e blagajne

Strošek uporabe e blagajne je močno odvisen od funkcionalnosti, ki jih takšna blagajna nudi. Osnovni uporabniki bodo elektronsko blagajno lahko uporabljali že za nekaj evrov na mesec, medtem ko bo zahtevne uporabnike napredna blagajna stala tudi 50 ali več evrov na mesec. Upoštevati pa je treba še morebitne dodatne stroške, če bo treba nadgraditi ali dokupiti strojno opremo.