E-računi imajo za uporabnike precej prednosti

E-računi so nekaj, kar je postalo danes še ustaljena praksa. Na tak račune izstavljajo že skoraj vsi. Ta način poslovanja prinaša namreč številne prednosti pred klasičnimi računi, ki jih ni mogoče zanikati. Pa si poglejmo nekatere izmed njih.

Glavne prednosti

Glavne prednosti e-računov so naslednje. Kot smo že prej omenili, je tak način poslovanja bolj preprost. Prihranjen nam je namreč marsikateri korak, ki bi ga sicer mogli izvesti. Poglejmo si najprej običajen način izstavljanja klasičnih računov. Včasih se je račune napisalo na roke ali pa na računalnik, vendar se jih je nato sprintalo. Potem se da tak račun v kuverto, ki se jo opremi z znamko in se posreduje na pošto. Potem običajno traja še kakšen dan ali dva, da račun prispe do naslovnika. Pri tem obstaja mamnjša možnost, da se kuverta izgubi ali prispe z zamudo.

Če pa pogledamo, kako poteka ta pot pri e-računih. Račun natipkamo na računalnik ali pa ga kar je še bolj enostavno – podatke o njem lahko vnesemo v računovodski program. Tako se zmanjša možnost za napake, saj so že vsi podatki ponastavljeni. Ko smo račun pripravili, sledi le še en korak – enostavno ga posredujemo naslovniku prek izbranega spletnega kanala. Največkrat je to elektronska pošta. Račun prispe do naslovnika takoj, v hipu.

Kot torej lahko opazimo, pri e-računih ne uporabljamo poštnih storitev. Posredovanja računa je hipno. Privarčujemo na poštnih storitvah, poleg tega pa tudi na tiskanju, ki bi ga izvedli, da bi račun dali v fizično obliko.

Tako naredimo tudi nekaj dobrega za okolje, saj ne porabljamo papirja. Če se za elektronsko poslovanje odloči masa ljudi, se vsekakor to zelo pozna. Tako torej pripomoremo k zmanjšanju izsekavanja gozdov in škodljivih izpuhih, ki nastanejo v papirni industirji.

Poleg tega so e računi tudi praktični za shranjevanje in pregled nad njimi. Zaradi njih na naši delovni površini ne bomo imeli kaosa.