Pomoč pri izstavljanju e računov

Elektronsko obračunavanje prinaša mnogim podjetnikom izjemno olajšanje, saj močno poenostavi številna opravila, povezana z izdajanjem računov. Nekateri pa se bodo ob tem namrgodili, saj nimajo izbire – Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike namreč določa, da se morajo e računov posluževati vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. To resda prinaša nekatere prednosti, ki so značilne za spletno poslovanje, a tudi obveznosti in zahteve, ki jim je treba slediti. Izstavljanje e računa je torej hkrati pozitivna in negativna zahteva. Izkušnjo pa je mogoče izboljšati, če se pri tem poslužimo ustrezne pomoči!

Posredniki pri izdaji e računov

Zahteve za e račune so javno dostopne, s tem povezani opravki pa še predobro znani podjetnikom, ki morajo poslovati na ta način. Najboljša možnost za poenostavitev poslovanja na tem področju je pomoč posrednika, ki bo namesto vas poskrbel za neprijetna opravila, ki jih prinaša izstavljanje e računa.

Storitve posrednikov na tem področju služijo predvsem temu, da so vsi izdani računi ustrezno opremljeni s podatki, ki jih zahteva omenjeni zakon. Avtomatizirani procesi zagotavljajo, da imajo računi primerno obliko in strukturo, da se posredujejo na ustrezne naslove, da se ustrezno hranijo in tako naprej. Vse te naloge, ki bi jih moral sicer opravljati podjetnik sam, zdaj prevzame posrednik. Naloga podjetnika je zdaj ta, da preko enostavnega spletnega vmesnika posreduje informacije, ki jih program uporabi za izstavljanje e računa.

Pomoč posrednikov pri tem opravilu je nepogrešljiva za tiste, ki pogosto izdajajo in prejemajo e račune. Nadalje pa lahko varna in pregledna hramba računov omogoča enostaven vpogled v poslovanje ter tako nudi hiter nadzor nad prihodki in odhodki v poslovanju s proračunskimi uporabniki.

Uporaba ustreznih spletnih rešitev za izdajanje in prejemanje e računov prinaša poenostavitev poslovanja podjetnikom, ki se poslužujejo te vrste poslovanja. Seveda pa to konkretno pomeni, da prihranite čas in denar ter se izognete mukotrpnemu delu.