Klasifikacijski razredi blagovnih znamk

Registracijo blagovne znamke spremljajo razni postopki, ki lahko poskrbijo za kar nekaj zmede med podjetniki, ki se prvič soočajo s tovrstnimi opravili. Čeravno so postopki razmeroma enostavni v primerjavi z nekaterimi drugimi birokratskimi odisejadami, s katerimi se soočajo sodobni podjetniki, velja biti še kako pozoren na vsakem koraku. Na srečo blagovna znamka terja le majhno število točnih podatkov, ki bi lahko pokvarili projekt registracije. Med temi podatki je informacija o klasifikacijskih razredih, v katere se uvrščajo izdelki oziroma storitve, ki jih želite zajeti pod zaščito znamke.

Podatek o klasifikacijskih razredih se zahteva že ob prijavi znamke na ustreznem uradu. Pri tem je prijavitelj pozvan, naj označi razrede, ki ustrezajo opisu izdelkov oziroma storitev.

Po mednarodni klasifikacij proizvodov in storitev je na voljo je 45 razredov, katerih opisi so navedeni v posebnem dokumentu. 34 razredov je namenjenih izdelkom, 11 pa storitvam. Vsi razredi so v dokumentih podrobno opisani – najprej je navedena le splošna oznaka razreda z nekaterimi najpogostejšimi primeri, ki sodijo v razred, in takšnimi, ki v ta razred ne sodijo, potem pa je napisan tudi podroben seznam stvari, ki jih najdemo v tem razredu. Tako je možno v klasifikaciji najti praktično vsak izdelek in vsako storitev, le pobrskati je treba – seveda lahko ustrezen razred izberete že po osnovni opredelitvi, a treba je poskrbeti, da pokrijete morebitna področja, kjer bi lahko prišlo do zlorab znamke.

Možno je izbrati več kot en razred, kar služi zaščiti na različnih področjih. Nekateri razredi so si precej sorodni, zato je dobro izbrati več razredov – na ta način se zaščitite pred morebitnimi zlorabami konkurence, ki sicer ne trži enakih izdelkov oziroma storitev, a bi lahko vseeno povzročili poslovno škodo ali zlorabili prepoznavnost z uporabo znamke v sorodnem poslu.

Od števila klasifikacijskih razredov je močno odvisna višina pristojbine, ki jo bo treba odšteti za prijavo in registracijo znamke, zato je treba dobro premisliti, kje bo zaščita učinkovita in kje bo morda odvečna.