Kaj je intelektualna lastnina in kako jo zaščititi

Sodobni poslovneži se večinoma zavedajo, da njihovim podjetjem vrednosti ne dajejo le izdelki in materiali, temveč tudi oziroma v nekaterih primerih predvsem ideje, izumi, rešitve in podobno. S tem, ko so postali takšni produkti človeškega mišljenja glavno gonilo gospodarstva na mnogih področjih, se je pojavila potreba po zaščiti intelektualne lastnine. To je pravna zaščita, ki omogoča ločevanje med konkurenco in ohranja konkurenčne prednosti, ki so rezultat idej in drugih intelektualnih dosežkov.

Delitev intelektualne lastnine

Zaščita intelektualne lastnine pri Uradu RS za intelektualno lastnino v grobem pokriva tri področja:

  • Avtorsko pravo,
  • industrijsko lastnino,
  • topografije polprevodniških vezij.

V prvo skupino sodijo besedila, fotografije, posnetki in podobni avtorski izdelki. Za zaščito intelektualne lastnine na tem področju skrbijo avtorske pravice in sorodne pravice.

Industrijska lastnina je seveda tista, ki se uporablja v industriji. Tu najdemo veliko znanih predmetov, kot so patenti, modeli, znamke in podobno, pa tudi geografske označbe in druge vrste intelektualne lastnine. Ponekod se to področje deloma prekriva z avtorskim pravom, na primer pri zaščiti besedil ali grafičnih znakov pod zaščito znamke.

Topografije polprevodniških vezij pa pokrivajo dizajne naprav za izvajanje elektronskih funkcij, kar je prav tako pomembno področje zaščite intelektualne lastnine.

Seveda delitev skupin ni povsem rigidna, pojavljajo pa se nove vrste intelektualne lastnine, ki jih je treba zaščititi. Za vsak primer posebej je treba torej ugotoviti, kam spada in katera zaščita bo najbolj ustrezna.

Zaščita intelektualne lastnine

Dejanska zaščita intelektualne lastnine je močno odvisna od tega, v katero skupino se uvršča lastnina, ki jo želimo zaščititi. V nekaterih primerih določene pravice veljajo samodejno, brez potrebe po opravljanju kakršnih koli postopkov – to velja za avtorske pravice. V večini drugih primerov pa je treba na Uradu RS za intelektualno lastnino prijaviti ustrezen postopek in tudi plačati določene pristojbine. Pri tem je treba seveda natančno opisati predmet zaščite in oddati vso potrebno gradivo.