Zakaj se vse več mladih podjetij odloča za faktoring odkup terjatev in kako izbrati pravega

Kaj je faktoring?

Faktoring odkup terjatev je dobra rešitev za mlada hitrorastoča podjetja, ki imajo še bolj skromne zaloge denarja, vendar morajo čim prej investirati v razvoj podjetja, da to lahko raste naprej. Večina takih podjetij še ne izpolnjuje pogojev, da bi jim denar posodila banka, zato je to edini način, da rešijo nastalo situacijo. Tovrstne storitve podjetju omogočajo hitrejši denarni tok in izboljšanje likvidnosti.

Faktoring odkup terjatev je finančno podjetje, ki podjetju takoj izplača denar, ki mu pripada na račun storitev in blaga, ki so jih kupile njegove stranke. Podjetje bi sicer moralo na izplačilo počakati en ali več mesecev, faktoring pa poskrbi, da ni treba čakati tako dolgo. Stranka naknadno faktoringu izplača pričakovani znesek. Seveda pa faktoring odkup terjatev za svoje storitve zahteva določen delež zneska. V povprečju je to 3 % na mesec, kar je sicer primerljivo s 36 % letne obrestne mere. V primerjavi z bančnim posojilom je tako storitev faktoringa dražja, ampak vseeno dobra rešitev za hitro premagovanje finančnih težav.

Izbira pravega faktoringa

Banke zaradi velike medsebojne konkurence ponujajo že zelo homogene storitve, medtem ko je s faktoringi drugače. Teh je namreč malo in se med seboj zelo razlikujejo. Prav zato je zelo pomembno, da dobro pretehtamo odločitev, preden se odločimo za enega od njih. Če je možno, se pozanimajte, kako so bile stranke posameznih faktoringov zadovoljne z njihovimi storitvami. Zaupajte tudi svojemu občutku pri prvem vtisu z zaposlenim, s katerim nameravate skleniti pogodbo.

Preverite, pod kakšnimi pogoji poslujejo posamezni faktoringi

  • Koliko časa traja pogodba? Daljši kot je rok, bolj si vezan nanje. Tudi če se v vmesnem obdobju situacija urediti, ste zavezani k sodelovanju do njenega izteka.
  • Je stranka vključena v postopek? Nekateri faktoringi zahtevajo prisotnost stranke pri podpisu pogodbe. Za podjetje je večinoma bolje, če mu strank v to ni treba vpletati in ne vedo, kaj se dogaja v ozadju.
  • Se pogodba nanaša na enkraten dogodek ali na več izplačil? Mogoče storitev faktoringa kmalu ne boste več potrebovali in je škoda, da vam denar odteka po nepotrebnem, zato je bolje, če ste vezani le na enkratno izplačilo.

 

Vir: businessinsider.com