Zadnji koraki priprave diplomske naloge

Diploma predstavlja zaključno delo določene študijske smeri. Študent si izbere neko področje, ki ga podrobneje obdela. Naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu se študent posveti raziskovanju področja in navede, do katerih zaključkov so prišli izbrani avtorji. Na podlagi ugotovitev pripravi vprašanja, ki jih bo raziskoval v svoji nalogi. Drugi del je bolj praktičen, saj študent samostojno izvede raziskavo, katere izsledke poda v zaključnem delu.

Po vsebinskem je potreben še slovnični in oblikovni pregled

Ko je naloga vsebinsko potrjena s strani mentorja, je treba poskrbeti še za zadnje korake: lektoriranje, tehnični pregled ter tiskanje in vezavo diplomske naloge. Pomembno je, da so tudi ti zadnji koraki čim bolj kakovostno izvedeni. Le na tak način bo tudi diplomska naloga strokovna in berljiva.

Lektoriranje

Lektoriranje je najbolje zaupati osebi, ki ima ustrezno izobrazbo in izkušnje s tega področja. Prav tako je priporočljivo, da je lektor vsaj približno seznanjen s področjem, o katerem govori tema diplomske naloge. Na trgu je veliko tovrstnih ponudb, ki se razlikujejo po ceni na lektorsko stran. Ni dobro, da se gleda zgolj na čim nižjo ceno storitve, ampak na čim bolj ugodno razmerje med ceno in kakovostjo.

Tehnični pregled naloge

Tehnični pregled obsega pregled oblike naloge, pri čemer mora biti ta skladna s pravili, ki so specifična za vsako fakulteto. Skladno s pravili mora biti urejeno: prva stran diplomske naloge, njeno kazalo, navajanje virov in podobno.

Tiskanje in vezava diplomske naloge

Ko je naloga vsebinsko, slovnično in oblikovno brezhibna, je treba le še poskrbeti za to, da se jo iz elektronske oblike pretvori v fizično. Nalogo je treba natisniti in zvezati. Izbrati je treba primernega ponudnika, katerega vezava diplomske naloge je vključena v ponudbo. Stranka se lahko sama odloči, v kakšni barvi bo naslovnica, ki bo krasila diplomo. Velikokrat je tudi to določeno s pravili posamezne fakultete.

Večinoma se natisne nekaj izvodov. En izvod pripada avtorju, nekaj izvodov pa lahko zahteva tudi knjižnica fakultete.