Obračun plač je treba skrbno načrtovati

Običajno se na neki točki, ko podjetnik začne s svojo dejavnostjo, zgodi, da se pojavijo potrebe po dodatni pomoči. To se zagotovi prek zaposlovanja ljudi, ki imajo znanje in izkušnje na področju, kjer so potrebne dodatne okrepitve. S tem je seveda povezan tudi obračun plač, ki za podjetje lahko predstavlja pomemben odhodek. Prav zato je treba temu področju posvetiti nekaj časa in pozornosti. Pri tem morate upoštevati številne faktorje, ki vplivajo na višino plače. Predstavili jih bomo v nadaljevanju.

Bruto in neto

Seveda se je treba najprej zavedati, da znesek, ki ga boste namenili za zaposlenega, ni enak znesku, ki ga bo on dejansko prejel. Eno je namreč bruto, drugo neto. Za vsakega zaposlenega ste namreč dolžni plačevati še mesečne prispevke za socialno varnost. To so torej odhodki iz podjetja, ki so namenjeni obračunu plač, vseeno pa jih ne prejme direktno ta oseba, ki so ji namenjeni. Tako morate v prvi fazi preveriti, kolikšna je sploh minimalna plača, ki jo morate za zaposlenega izplačati.

Treba je vedeti, da ste dolžni za zaposlenega zagotoviti tudi mesečno nadomestilo za potne stroške in za malico. Pri tem morate pri potnih stroških upoštevati razdaljo, ki jo mora zaposleni premagati, da se pripelje na delo. Za vsak dan, ko je prisoten na delovnem mestu, mu pripada tudi povračilo stroškov malice.

Kriteriji za višino plače

Seveda morate v nadaljnih fazah upoštevati samo delovno mesto, na katerem se zaposleni nahaja. Kako zahtevno je opravljanje dela? Je tvegano? Je kompleksno? Kakšno izobrazbo ima oseba, ki ste jo zaposlili? Koliko ima izkušenj? Seveda se mora obračun plač temu ustrezno prilagajati. Bolj kot je delo kompleksno in več znanj kot je potrebnih za njegovo opravljanje, višja naj bi bila plača, ki jo boste osebi izplačali.

Če je oseba že dolgo časa zaposlena pri vas, potem ji prav tako pripadajo določene ugodnosti v obliki višje plače.